Adwentowa Maryja

   W samym centrum tekstów adwentowych – ze względu na Jezusa, którego urodziła i który jest najważniejszy – stoi Najświętsza Maryja Panna. Polskie pieśni adwentowe zawierają liczne treści odnoszące się do Maryi. Jest to manifestacja żywej wiary ludu polskiego o szczególnym wybraniu Maryi, która jest i Matką, i…

Najpiękniejsza polska sekwencja – Przybądź, Duchu Święty!

   Tegoroczny Adwent rozpoczyna w Kościele Katolickim rok pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”. Jest to zdanie oznajmujące, ale także imperatywne, jest krótki tekst określający najlepiej nasze zadania na ten czas. Napełnić się Duchem Świętym to zawrotne, ale możliwe do osiągnięcia zadanie stające przed wspólnotą i każdym z nas…

Zakochać się w Polsce

Nasza Ojczyzna, Polska, najpiękniejsza jest w maju. Rodzinne krajobrazy, nasze miasta i wioski strojne są w zieleń młodych liści drzew, krzewów i traw, a wokół nas rozpościera się wielobarwny, śliczny dywan z kwiatów. Obchodzimy majowe narodowe święta: Konstytucji 3 Maja i Święto  Flagi w radości wiosennej, wśród bujności…

Exultet – wspaniały hymn wielkanocny

   Specyfika ludzkich wspólnot i  bogactwo niezwykłego fenomenu, jakim jest język powodują,  że wszystkie sprawy tak pojedynczej osoby, jak i całych grup otoczone są słowami. Słowa ogarniają nas od poczęcia aż do śmierci. Świat słów jest równie wielki jak istniejący w nas i obok nas świat fizyczny i…

Wielkie antyfony: Przyjdź, Panie Jezu!

Na tydzień przed wigilią Bożego Narodzenia Kościół katolicki wprowadza do liturgii bardzo piękne i uroczyste modlitwy zwane wielkimi antyfonami. Przez siedem dni wyznaczają one rytm najbardziej bezpośredniego przygotowania do obchodzenia pamiątki tego Niepojętego Narodzenia. Żarliwie wołamy do Jezusa  Przyjdź, Panie,  nie zwlekaj. Literacko są to teksty należące do …

Staropolski Adwent

  Polski adwent był mocno określany nie tylko przez naukę Kościoła, ale także przez warunki naturalne, zwłaszcza surowy klimat i polską kulturę. Powiem więcej, wszystkie te czynniki ze sobą współdziałały tak mocno, że stworzyły niezwykłą jakość religijną i kulturową. Zimy dawniej były bardzo surowe. Klimat, niezakłócany przez działalność…

Polskie pieśni na cześć Chrystusa Króla

 Czy Ty jesteś królem? Zapytał Jezusa Piłat, namiestnik potężnego  cesarza Rzymu. I usłyszał odpowiedź – tak, jestem Królem, ale moje Królestwo nie jest z tego świata. Ta wypowiedź Jezusa zbulwersowała namiestnika wielkiego imperatora. Nie mieściło się mu w głowie, że w takim stanie największego upodlenia można być Królem.…

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

    W roku 1994 ukazał się  z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II Katechizm Kościoła Katolickiego, wielkiedzieło o bezcennej wprost wartości dla przekazu nauki wiary i moralności. Ten wspaniały dokument, tworzony w wielkim zespole teologów i moralistów przez sześć lat na 30. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, przetłumaczono…

Rola języka polskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości

   W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wspaniała okazja, aby  zastanowić się nad naszym odniesieniem do Ojczyzny, aby pomnożyć nasz patriotyzm,  a także  przypomnieć dzięki czemu Polska po tylu narodowych tragediach, po 123 latach niewoli odzyskała w roku 1918 wolność.     Historycy przedstawiają…

Żeby Polska była Polską

   35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który – powtórzmy to raz jeszcze dla przypomnienia młodym – został ogłoszony 13 grudnia 1981 roku, powinna skłaniać nas, Polaków, zarówno starszych, pamiętających tamten czas, jak i młodszych, wychowanych już w wolnej Polsce, do pogłębionej refleksji o Ojczyźnie. Pamiętam tamten okres doskonale,…