Kaplica DKS

Kaplica DKS w Rzeszowie służy wszystkim mieszkańcom i personelowi. Codziennie jest tu celebrowana Msza św o godz. 7.00 ( w niedzielę o godz. 9.00) oraz różne nabożeństwa. Księża i siostry modlą często nawiedzają kaplicę na modlitwę osobistą.

Patronem domu i kaplicy jest św. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup, założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które posługują w DKS.