Historia domu

Inwestycja pod nazwą Dom Księży Seniorów  była realizowana w latach 2000-2003, powstała dzięki trosce pierwszego Biskupa Diecezji Kazimierza Górnego  oraz dzięki ofiarności kapłanów i wiernych, którzy tą inwestycję wspierali finansowo i duchowo podczas budowy. Dom został zaprojektowany przed p. mgr inż. Krystynę Drozd, a budowa była prowadzona przez firmę inż. Mariana Białego. Budowę koordynował ekonom diecezji ks. prałat Józef Stanowski. W dniu 18 września 2003 r. dom został poświęcony przez bp. Kazimierza Górnego i zamieszkali w nim pierwsi pensjonariusze: 5 księży emerytów i 3 księży profesorów.

Oto kilka zdjęć ukazujących początki budowy domu, wmurowania kamienia węgielnego, poświecenia kaplicy i ukazujących stan obecny domu.

W dniu 1 października 2003 r. pracę w DKS rozpoczęły Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.

w dniu 10 grudnia 2003 r. została poświęcona kaplica pw. bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (obecnie świętego), założyciela Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Co roku DKS Diecezji Rzeszowskiej w okresie Bożego Narodzenia odwiedzają kolędnicy: Z Tyczyna, Słocina, a od kilku z WSD w Rzeszowie, które obecnie znajduje się na terenie parafii Rzeszów – św. Rocha.

Od początku istnie DKS zaraz po Nowym Roku pojawiają się Księża Biskupi na spotkaniu świątecznym i wspólnym kolędowaniu z księżmi seniorami i pracownikami Domu.

W okresie Wielkiego Postu odbywają się rekolekcje ( pierwsze z nich w 2005 r. prowadził ks. infułat Stanisław Zygarowicz z Przemyśla).

Co roku DKS uroczyście przeżywał imieniny Księży Biskupów: Kazimierz i Edwarda.

DKS wraz z całą Polską i światem przeżywał chorobę i śmierć Jana Pawła II 2 kwietnia 2005 r., a potem wybór nowego papieża Benedykta XVI (Josepha Ratzingera) – 19 kwietnia 2005 r.

Codzienne życie DKS to Msza św,. modlitwa indywidualna, braterskie spotkania kapłanów, pomoc zdrowszych w parafiach, które proszą o pomoc, spotkania z lekarzami, choroby, pobyty w szpitalu, wspólne posiłki,

W dniu 1 września 2005 Matka Generalna Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi eryguje dom sióstr w DKS (wcześniej siostry należały do wspólnoty w WSD. Wspólnotę tworzą s. przełożona Bernadetta Rozek, s. Bronisława Stoch, s. Maria Bluczak.

22 maja 2005 r. dotychczasowy dyrektor Domu został mianowany proboszczem w parafii Ropczyce – Granice. Obowiązki przejął ks. Józef Stanowski, ekonom diecezji. 13 października administratorem DKS został mianowany ks. Dariusz Gościmiński, wikariusz w Rzeszowie – Słocinie.

W dniu 8 maja 2006 r. jubileusz 50-lecia kapłaństwa przeżywali ks. Józef Bednarczyk, ks. Stanisław Sokalski, ks, Stanisław Kuryło.