Modlitwy seniorów

Modlitwa Seniora

Starość pogodną i cierpliwą, daj mi Panie
Starość uśmiechniętą i dobrą, daj mi Panie
Starość wdzięczną i cichą, daj mi Panie
Starość spokojną i jasną, daj mi Panie
Starość ciepłą i ufną, daj mi Panie
Starość wśród ludzi, daj mi Panie
Starość wolną od łez, daj mi Panie

Moje obawy o jutro, przyjmij Panie
Moją radość z nowego dnia, przyjmij Panie
Moje dolegliwości, przyjmij Panie
Moją drogę życia, przyjmij Panie
Mój uśmiech na co dzień, przyjmij Panie
Moje zagubienie, przyjmij Panie
Moje dobre wspomnienia, przyjmij Panie

Od narzekania, uchroń nas Panie
Od braku nadziei, uchroń nas Panie
Od niekochania, uchroń nas Panie
Od biedy i głodu, uchroń nas Panie
Od samotności, uchroń nas Panie
Od niewdzięczności, uchroń nas Panie
Od ciemnego smutku, uchroń nas Panie

W przyjaźni z Tobą, zachowaj mnie Panie.
W ludzkiej pamięci, zachowaj mnie Panie.
W sercach wielu, zachowaj mnie Panie.
W dobrym zdrowiu, zachowaj mnie Panie.
W jasnym myśleniu, zachowaj mnie Panie.
W ufności w dobro, zachowaj mnie Panie.
W troskliwej dłoni, zachowaj mnie Panie.

autor nieznany

Modlitwa o dobrą starość – św. Tomasza z Akwinu

Panie – Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się starzeję i pewnego
dnia będę stary.
Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć
na każdy temat i przy każdej okazji.

Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.
Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym, rozumnym, lecz nie
narzucającym się.

Szkoda mi nie pożytkować wielkich zasobów mądrości, jakie posiadam,
ale ty Panie wiesz, że chciałbym zachować do końca paru przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od niekończącego brnięcia w szczegóły i daj mi
skrzydła abym w lot przechodził do rzeczy.

Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i cierpień w miarę jak
ich przybywa, a chęć wyliczania ich staje się z upływem lat coraz
słodsza.

Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o cudzych
cierpieniach, ale daj mi cierpliwość wysłuchiwania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć ale proszę cię o większą pokorę
i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się
sprzeczne z cudzymi.

Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy
trudno wytrzymać.
Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jeden ze szczytów
osiągnięć szatana.

Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczekiwanych
miejscach i niespodziewanych zalet w ludziach. Daj mi Panie łaskę
mówienia im o tym.