Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Od początku funkcjonowania Domu Księży Seniorów pracują w nim Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Zazwyczaj są to trzy siostry. Dwie z nich pracują także w innych instytucjach ( Kuria Diecezjalna, Szpital św. Jadwigi w Rzeszowie).

Siostry podejmują troskę o sprawy zdrowotne chorych (dyplomowane pielęgniarki), czuwają nad chorymi księżmi, pomagając im rano i wieczorem w funkcjonowaniu, czuwając nad pracownikami, kaplicą i zakrystią, śpiewem w kaplicy i wyglądem całego domu.

Siostry wspierają także wszystkich mieszkańców swoją modlitwa i świadectwem życia.

Obecnie przełożoną domu sióstr jest s. Dorota Kowalik, tel. 537 007 100.

Strona www Zgromadzenia: http://siostryfranciszkanki.pl/