List Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku

«Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy»(Ps 90 [89], 10). 1. W epoce, gdy Psalmista pisał te słowa, siedemdziesiąt lat uważano za wiek bardzo podeszły i niewielu przekraczało tę granicę;…

Jan Paweł II, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku

Do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 31 X 1998 W dniach 28-31 października 1998 r. odbywała się w Watykanie XIII Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Przedmiotem obrad, w których wzięło udział ok. 500 osób, było zagadnienie: «Kościół a…

Przesłanie Ojca Świętego do chorych i pielgrzymów, 11 lutego 2005

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego) obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Chorego, który Jan Paweł II ustanowił 13 maja 1992 r. Po południu w Bazylice Watykańskiej kilka tysięcy chorych i ich opiekunów uczestniczyło we Mszy św. sprawowanej przez kard. Camilla Ruiniego. W czasie…

Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa

List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności (Madryt 8-12 kwietnia 2002 r.) Szanowny Panie! Z radością przekazuję panu, a za pańskim pośrednictwem wszystkim uczestnikom II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia owocnych obrad. Wasze obecne spotkanie w…