Spotkanie świąteczne w DKS

W sobotę, 5 stycznia 2019 r., o godz. 16.00 odbyło się spotkanie świąteczne z księżmi biskupami. Uczestniczyli: biskup rzeszowski Jan Wątroba, bp Edward Białogłowski, księża emeryci, siostry zakonne, pracownicy i księża goście z Rzeszowa. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, poświęceniem opłatków i dzieleniem się opłatkiem, następnie dyrektor dimu złożył…

Wigilia w DKS

W poniedziałek, 24 grudnia o godz. 15.00 rozpoczęła się kolacja wigilijna, z udziałem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby. Po modlitwie i poświęceniu opłatków uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia. Potem dyrektor domu ks. Jerzy Buczek złożył życzenia imieninowe i świąteczne Biskupowi Rzeszowskiemu. Dostojny Solenizant złożył życzenia świąteczne wszystkich uczestnikom spotkania.…

Odpust w DKS

W poniedziałek, 17 września, przeżywaliśmy odpust ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, patrona kaplicy i Domu, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Mszy Świętej przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, we Mszy Świętej uczestniczyli księża mieszkający w domu, siostry, pracownicy świeccy i księża goście. Po Mszy Świętej odbyło…

Zmiany w DKS

W 2018 roku Biskup Rzeszowski dokonał zmian w Domu Księży Seniorów. Dotychczasowy dyrektor Domu został mianowany proboszczem w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie, nowym dyrektorem został ks. Jerzy Buczek, dotychczas kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Nowym kanclerzem został ks. Piotr Steczkowski, profesor UR, mieszkajacy dotychczas w DKS.…