Zarząd DKS w Rzeszowie

Please go to Jetpack > Settings to enable "Tiled Galleries" feature

Nad Domem Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej czuwa Biskup Rzeszowski. Dom jest własnością Diecezji Rzeszowskiej. Bezpośrednio kieruje domem dyrektor domu wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego. Wspierają go w tej posłudze siostry zakonne i pracownicy świeccy. Nad kaplicą i liturgią w niej sprawowaną czuwa kapłan wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego.

Dyrektor Domu: ks. dr hab. Jerzy Buczek, tel. 17 850 65 00, kom. 727 605 727, e-mail: jerzyb58@gmail.com

Odpowiedzialny za kaplicę: ks. infułat dr Wiesław Szurek, tel. 17 850 95 04, email: wszurek@rzeszow.opoka.org.pl

Siostra pielęgniarka: s. Anna Stawiarska, tel. 17 850 65 03; 17 850 65 28.

Siostra Przełożona Domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi: s. Dorota Kowalik