Regulamin Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej

DKS w Rzeszowie ma swój regulamin zatwierdzony przez Biskupa Rzeszowskiego. Reguluje on funkcjonowanie Domu i jego mieszkańców. Oto fragment tego regulaminu. STATUS, MISJA I CEL DOMU § 1 1. Dom Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej, zwany dalej Domem, znajduje się przy ul. Słocińskiej 3 w Rzeszowie i jest własnością…

Patron kaplicy i domu

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński Św. Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie w diecezji łuckiej na Wołyniu. Był siódmym z jedenaściorga dzieci Gerarda i Ewy z Wendorffów. W jedenastym roku życia stracił ojca, a pięć lat później jego matka z racji swej działalności patriotycznej…

Historia domu

Inwestycja pod nazwą Dom Księży Seniorów  była realizowana w latach 2000-2003, powstała dzięki trosce pierwszego Biskupa Diecezji Kazimierza Górnego  oraz dzięki ofiarności kapłanów i wiernych, którzy tą inwestycję wspierali finansowo i duchowo podczas budowy. Dom został zaprojektowany przed p. mgr inż. Krystynę Drozd, a budowa była prowadzona przez…

Witamy serdecznie

Witamy na stronie Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie – Słocinie. Strona www jest swoistą dokumentacją funkcjonowania tego domu, codziennego życia jego mieszkańców, wydarzeń, które mają w nim miejsce. Polecamy modlitwie odwiedzających naszą stronę wszystkich kapłanów tu mieszkających.…