Diecezja Rzeszowska powstała 25 marca 1992 r., decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II.

Terytorium Diecezji

Diecezja rzeszowska należy do metropolii przemyskiej, która obejmuje archidiecezję przemyską, diecezję rzeszowską i diecezję zamojsko-lubaczowską. Granica diecezji rzeszowskiej przebiega wąskim pasem od granicy polsko-słowackiej w rejonie przejść granicznych w Koniecznej i Ożennie do Ostrów Tuszowskich w północnej części diecezji. Od wschodu graniczy z archidiecezją przemyską, od zachodu – z diecezją tarnowską, od północy z diecezją sandomierską. 

Diecezja rzeszowska obejmuje terytorium liczące ok. 6 tys. km2. Za wyjątkiem Płaskowyżu Kolbuszowskiego tereny diecezji mają rzeźbę urozmaiconą. Im dalej na południe tym wyżej, aż po szczyty Beskidu Niskiego. Po reformie administracyjnej z 1999 roku, diecezja rzeszowska położona jest na terytorium dwóch województw:

  • podkarpackiego (90 %)
  • małopolskiego (10 %)
  • Powierzchnia diecezji – 6 tys. km2 (29 miejsce na 41 diecezji w Polsce – pod względem powierzchni)

Dekanaty i parafie

Parafii diecezjalnych 234

Parafii zakonnych 10

Dekanatów 25

W momencie powstania diecezji było 201 parafii i 19 dekanatów.

Od początku istnienia Diecezji Rzeszowskiej utworzono 43 nowe parafie (pierwsza była parafia w Terliczce). Najwięcej utworzono w Rzeszowie – 7 parafii.

(za portalem: diecezja.rzeszow.pl)