Jak przeżywać starość kapłańską

Kilka uwag odnośnie do przeżywania starości kapłańskiej. Jako młodzieniec, a potem kleryk, młody człowiek często lubił śpiewać ulubioną piosenkę Jana Pawła II: “Barka”. Sam identyfikował się z tymi słowami i szczerze chciał iść za Chrystusem, jak Piotr, Andrzej, Jan, Jakub i i inni. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,Szukał…