Pracownicy świeccy

By Dom Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej mógł dobrze funkcjonować pracują w nim osoby świeckie jako pracownicy kuchni, inni zatroskani o porządek w domu, panie opiekujące się obłożnie chorymi i mniej sprawnymi. Pracowników świeckich wspierają siostry zakonne Franciszkanki Rodziny Maryi. Nad całością materialnego funkcjonowania Domu czuwa p. Waldemar.

Pracownicy świeccy uczestniczą w uroczystościach naszego Domu, wspólnie przeżywamy Msze Święte w niedzielę, razem przeżywamy imieniny kapłanów, sióstr i pracowników oraz spotkania świąteczne.