Adwentowa Maryja

   W samym centrum tekstów adwentowych – ze względu na Jezusa, którego urodziła i który jest najważniejszy – stoi Najświętsza Maryja Panna. Polskie pieśni adwentowe zawierają liczne treści odnoszące się do Maryi. Jest to manifestacja żywej wiary ludu polskiego o szczególnym wybraniu Maryi, która jest i Matką, i…

Jak przeżywać starość kapłańską

Kilka uwag odnośnie do przeżywania starości kapłańskiej. Jako młodzieniec, a potem kleryk, młody człowiek często lubił śpiewać ulubioną piosenkę Jana Pawła II: “Barka”. Sam identyfikował się z tymi słowami i szczerze chciał iść za Chrystusem, jak Piotr, Andrzej, Jan, Jakub i i inni. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,Szukał…

Ciekawe strony

Zachęcamy do lektur ciekawych tekstów i stron www poświęconych seniorom: https://www.seniorzy.pl/ http://domsenioraharmonia.pl/blog/ https://blogseniora.pl/ https://centrumis.pl/poznaj-prawa.html…

List Jana Pawła II do ludzi w podeszłym wieku

«Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; a większość z nich to trud i marność: bo szybko mijają, my zaś odlatujemy»(Ps 90 [89], 10). 1. W epoce, gdy Psalmista pisał te słowa, siedemdziesiąt lat uważano za wiek bardzo podeszły i niewielu przekraczało tę granicę;…

Najpiękniejsza polska sekwencja – Przybądź, Duchu Święty!

   Tegoroczny Adwent rozpoczyna w Kościele Katolickim rok pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym”. Jest to zdanie oznajmujące, ale także imperatywne, jest krótki tekst określający najlepiej nasze zadania na ten czas. Napełnić się Duchem Świętym to zawrotne, ale możliwe do osiągnięcia zadanie stające przed wspólnotą i każdym z nas…

Zakochać się w Polsce

Nasza Ojczyzna, Polska, najpiękniejsza jest w maju. Rodzinne krajobrazy, nasze miasta i wioski strojne są w zieleń młodych liści drzew, krzewów i traw, a wokół nas rozpościera się wielobarwny, śliczny dywan z kwiatów. Obchodzimy majowe narodowe święta: Konstytucji 3 Maja i Święto  Flagi w radości wiosennej, wśród bujności…

Exultet – wspaniały hymn wielkanocny

   Specyfika ludzkich wspólnot i  bogactwo niezwykłego fenomenu, jakim jest język powodują,  że wszystkie sprawy tak pojedynczej osoby, jak i całych grup otoczone są słowami. Słowa ogarniają nas od poczęcia aż do śmierci. Świat słów jest równie wielki jak istniejący w nas i obok nas świat fizyczny i…

Wielkie antyfony: Przyjdź, Panie Jezu!

Na tydzień przed wigilią Bożego Narodzenia Kościół katolicki wprowadza do liturgii bardzo piękne i uroczyste modlitwy zwane wielkimi antyfonami. Przez siedem dni wyznaczają one rytm najbardziej bezpośredniego przygotowania do obchodzenia pamiątki tego Niepojętego Narodzenia. Żarliwie wołamy do Jezusa  Przyjdź, Panie,  nie zwlekaj. Literacko są to teksty należące do …

Staropolski Adwent

  Polski adwent był mocno określany nie tylko przez naukę Kościoła, ale także przez warunki naturalne, zwłaszcza surowy klimat i polską kulturę. Powiem więcej, wszystkie te czynniki ze sobą współdziałały tak mocno, że stworzyły niezwykłą jakość religijną i kulturową. Zimy dawniej były bardzo surowe. Klimat, niezakłócany przez działalność…

Polskie pieśni na cześć Chrystusa Króla

 Czy Ty jesteś królem? Zapytał Jezusa Piłat, namiestnik potężnego  cesarza Rzymu. I usłyszał odpowiedź – tak, jestem Królem, ale moje Królestwo nie jest z tego świata. Ta wypowiedź Jezusa zbulwersowała namiestnika wielkiego imperatora. Nie mieściło się mu w głowie, że w takim stanie największego upodlenia można być Królem.…