Msze Święte w DKS

Księża mieszkający w DKS codziennie celebrują Mszę Święta o godz 7.00, z udziałem sióstr (czasem także pracowników świeckich).

W niedzielę i inne uroczystości Msza Święta jest odprawiania o godz. 9.00

Raz w miesiącu, siostry mieszkające w Domu wraz z siostrami z WSD w Rzeszowie uczestniczą we Mszy Świętej, celebrowanej przez dyrektora Domu, w ramach formacji stałej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi .

Raz w roku, w styczniu, pracowniczy świeccy uczestniczą we Mszy Świętej celebrowanej przez dyrektora Domu o błogosławieństwo Boże w nowym roku dla nich i ich rodzin.