Zarząd DKS w Rzeszowie

Nad Domem Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej czuwa Biskup Rzeszowski. Dom jest własnością Diecezji Rzeszowskiej. Bezpośrednio kieruje domem dyrektor domu wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego. Wspierają go w tej posłudze siostry zakonne i pracownicy świeccy. Nad kaplicą i liturgią w niej sprawowaną czuwa kapłan wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego. Dyrektor Domu:…