Księża mieszkający w DKS

Fragment dokumentu: “Status księży emerytów i rencistów w diecezji Rzeszowskiej”:

Księża emeryci i renciści, mimo niepełnienia już urzędów w diecezji, pozostają nadal w sposób szczególny w centrum życia Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II, przypomniał o tym w Liście do ludzi w podeszłym wieku: „Pamiętam o was, drodzy bracia w kapłaństwie, którzy z powodu przekroczenia ustalonej granicy wieku zrzekliście się już bezpośredniej odpowiedzialności pasterskiej. Kościół nadal was potrzebuje. Wysoko ceni sobie przysługi, jakie nadal jesteście gotowi mu oddawać w różnych dziedzinach apostolatu, liczy na wasz wkład wytrwałej modlitwy, oczekuje waszych wyważonych rad i wzbogaca się dzięki ewangelicznemu świadectwu, jakie składacie każdego dnia” (nr 13).

Kapłani i wierni diecezji rzeszowskiej, wdzięczni kapłanom emerytom i rencistom za ich wierną służbę Chrystusowi i Kościołowi, winni okazywać im konkretną solidarną pomoc, której potrzebują ze względu na swą sytuację, tak w sprawach duchowych, jak i materialnych. (por. PdV 77).

Niektórzy księża emeryci oraz renciści, ze względu na stan zdrowia, mieszkają w Domu Księży Seniorów w Diecezji Rzeszowskiej.

Księża emeryci i renciści: ks. Kazimierz Biśto, ks. Tomasz Czeluśniak, ks. Antoni Domino, ks. Stanisław Gąsior, ks. Jerzy Grudniak, ks. Marian Homa,  ks. Stanisław Jezierski, ks. Jan Kobylarz, ks. Władysław Kołodziej, ks. Jan Krzyśko, ks. Jerzy Kurcek, ks. Henryk Markowski, ks. Stanisław Mazur, ks. Andrzej Mucha, ks. Roman Niedziela, ks. Stanisław Pelczar, ks. Krzysztof Piękoś, ks. Krzysztof Rybka, ks. Andrzej Skupień, ks. Wiesław Szurek.

Obok nich mieszkają w Domu księża pracownicy instytucji diecezjalnych  i rezydenci. Wszystkich kapłanów tutaj przebywających jest 31.

                                                                                                            1