Kazania pasyjne

“Chrystus lekarzem duszy” – cykl kazań pasyjnych głoszonych podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w kościele św. Krzyża w Warszawie przez Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego – ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawlinę. “Zagubienie” kazanie pasyjne 1/6 – Wielki Post 2020 – ks. Krzysztof Pawlina “Rozczarowanie” kazanie pasyjne 2/6 – Wielki…

Polskie pieśni pasyjne

   W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post,  piękny, pełen najgłębszych treści  okres  w roku  liturgicznym, kiedy Kościół, rozpatrując w ciągu sześciu tygodni (dawnych niedziel), zbawcze dzieło Jezusa, wzywa swoich wiernych do nawrócenia, do ożywienia życia chrześcijańskiego. Inne określenia tego czasu to przydawki: niezwykły, pokutny, święty, zakazany, czas modlitwy,…

Środa Popielcowa

Od posypania głów popiołem i wezwania: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas nawrócenia, realizacji trzech wielkopostnych praktyk: modlitwy, postu, jałmużny oraz rekolekcji, gorzkich żali i drogi krzyżowej.…

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20,18)Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości Drodzy bracia i siostry, zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata. Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym,…

Światowy Dzień Chorego

W DKS Diecezji Rzeszowskiej przeżywamy Dzień Chorego w czwartek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Kapłani chorzy przyjmują sakrament namaszczenia chorych, wszyscy modlą się za chorych i opiekujących się nimi.…

Imieniny w DKS

W ostatnich dniach, w piątek 5 lutego i w sobotę 6 lutego wspólnota DKS przeżywała imieniny pracowników: Pań Agaty i Doroty oraz Siostry Doroty, marianki. Składamy solenizantkom serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, wstawiennictwa świętej Patronki i wszelkiego dobra. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi…

Rok św. Józefa w diecezji rzeszowskiej

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. W naszej diecezji planujemy: W każdą środę w parafiach Msza Święta wotywna o Świętym Józefie. (dekret Księdza Biskupa) 10-18 marca – Duszpasterstwo młodzieży poprowadzi nowennę on-line przed…

Winda w DKS

W związku z naglącą potrzebą w Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej przygotowano nową windę, która pozwoli przemieszczać się w domu starszym kapłanom. Szyb windy został wykonany już w czasie budowy domu, w latach 90-tych, wg projektu p. inż. Krystyny Drozd. Windę wykonała firma Reslift – Windy z Rzeszowa.…

Czcimy patrona diecezji – św. Józefa Sebastiana Pelczara

Urodził się w 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Chodził do szkoły parafialnej w Korczynie, następnie do szkoły ludowej w Rzeszowie i do rzeszowskiego gimnazjum przy ul. 3-go Maja. Po ukończeniu szóstej klasy gimnazjalnej przeniósł się do gimnazjum do Przemyśla, a po maturze wstąpił do seminarium duchownego w tym mieście. Przez półtora roku pracował jako wikariusz w Samborze. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie przez dwa lata studiował teologię…

Życzenia na Nowy Rok

Wszystkich odwiedzających naszą stronę, zwłaszcza Księży Seniorów naszej diecezji, prosimy o przyjęcie serdecznych życzeń noworocznych, wyrażonych tak pięknie tekstem z Księgi Liczb: „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech…
1 2 3 12