W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

    W roku 1994 ukazał się  z inicjatywy Ojca św. Jana Pawła II Katechizm Kościoła Katolickiego, wielkiedzieło o bezcennej wprost wartości dla przekazu nauki wiary i moralności. Ten wspaniały dokument, tworzony w wielkim zespole teologów i moralistów przez sześć lat na 30. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, przetłumaczono…

Rola języka polskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości

   W roku 2018 obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wspaniała okazja, aby  zastanowić się nad naszym odniesieniem do Ojczyzny, aby pomnożyć nasz patriotyzm,  a także  przypomnieć dzięki czemu Polska po tylu narodowych tragediach, po 123 latach niewoli odzyskała w roku 1918 wolność.     Historycy przedstawiają…

Jan Paweł II, O szacunek dla ludzi w podeszłym wieku

Do uczestników konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 31 X 1998 W dniach 28-31 października 1998 r. odbywała się w Watykanie XIII Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Przedmiotem obrad, w których wzięło udział ok. 500 osób, było zagadnienie: «Kościół a…

Przesłanie Ojca Świętego do chorych i pielgrzymów, 11 lutego 2005

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (11 lutego) obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Chorego, który Jan Paweł II ustanowił 13 maja 1992 r. Po południu w Bazylice Watykańskiej kilka tysięcy chorych i ich opiekunów uczestniczyło we Mszy św. sprawowanej przez kard. Camilla Ruiniego. W czasie…

Jan Paweł II, Ludzie starsi w życiu społeczeństwa

List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności (Madryt 8-12 kwietnia 2002 r.) Szanowny Panie! Z radością przekazuję panu, a za pańskim pośrednictwem wszystkim uczestnikom II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia owocnych obrad. Wasze obecne spotkanie w…

Żeby Polska była Polską

   35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który – powtórzmy to raz jeszcze dla przypomnienia młodym – został ogłoszony 13 grudnia 1981 roku, powinna skłaniać nas, Polaków, zarówno starszych, pamiętających tamten czas, jak i młodszych, wychowanych już w wolnej Polsce, do pogłębionej refleksji o Ojczyźnie. Pamiętam tamten okres doskonale,…

Rola starszych księży we wspólnocie Kościoła

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 90: Rozdział V Księża emeryci Statut 142 Szczególnym szacunkiem należy otaczać w parafiach księży emerytów i rencistów. Warunki pobytu księdza emeryta w parafii, uzgadnia sam zainteresowany z aktualnym proboszczem, a umowę zatwierdza Kuria. Pod opieką Diecezji pozostaje Dom Księży Seniorów, który prowadzi…