Rola starszych księży we wspólnocie Kościoła

Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 90:

Rozdział V

Księża emeryci

Statut 142

  1. Szczególnym szacunkiem należy otaczać w parafiach księży emerytów i rencistów.
  2. Warunki pobytu księdza emeryta w parafii, uzgadnia sam zainteresowany z aktualnym proboszczem, a umowę zatwierdza Kuria.
  3. Pod opieką Diecezji pozostaje Dom Księży Seniorów, który prowadzi działalność w oparciu o własny statut i regulamin (zob. Aneks, s. 354).