Pracownicy świeccy

By Dom Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej mógł dobrze funkcjonować pracują w nim osoby świeckie jako pracownicy kuchni, inni zatroskani o porządek w domu, panie opiekujące się obłożnie chorymi i mniej sprawnymi. Pracowników…

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

Od początku funkcjonowania Domu Księży Seniorów pracują w nim Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Zazwyczaj są to trzy siostry. Dwie z nich pracują także w innych instytucjach ( Kuria Diecezjalna, Szpital św. Jadwigi…

Regulamin Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej

DKS w Rzeszowie ma swój regulamin zatwierdzony przez Biskupa Rzeszowskiego. Reguluje on funkcjonowanie Domu i jego mieszkańców. Oto fragment tego regulaminu. STATUS, MISJA I CEL DOMU § 1 1. Dom Księży Seniorów…

Patron kaplicy i domu

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński Św. Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie w diecezji łuckiej na Wołyniu. Był siódmym z jedenaściorga dzieci Gerarda i Ewy z Wendorffów. W…

Wnętrze domu

Dom Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej został wybudowany w taki sposób, by służyć kapłanom starszym i chorym. Stąd zasadnicze miejsca znajdują się na parterze: kaplica, jadalnia, gabinet zabiegowy i sala rehabilitacyjna, mieszkania księży…

Historia domu

Inwestycja pod nazwą Dom Księży Seniorów  była realizowana w latach 2000-2003, powstała dzięki trosce pierwszego Biskupa Diecezji Kazimierza Górnego  oraz dzięki ofiarności kapłanów i wiernych, którzy tą inwestycję wspierali finansowo i duchowo…

Zmiany w DKS

W 2018 roku Biskup Rzeszowski dokonał zmian w Domu Księży Seniorów. Dotychczasowy dyrektor Domu został mianowany proboszczem w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie, nowym dyrektorem został ks. Jerzy Buczek, dotychczas kanclerz…

Nabożeństwa w DKS

W ciągu roku jest wiele nabożeństw w DKS. Oto niektóre z nich: Nabożeństwo Pierwszego Czwartku: Wystawienie Najświętszego Sakramentu (po Mszy Świętej) Modlitwa za kapłanów Modlitwa Pawła VI o powołania /Agenda, str. 35…

Zarząd DKS w Rzeszowie

Nad Domem Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej czuwa Biskup Rzeszowski. Dom jest własnością Diecezji Rzeszowskiej. Bezpośrednio kieruje domem dyrektor domu wyznaczony przez Biskupa Rzeszowskiego. Wspierają go w tej posłudze siostry zakonne i pracownicy…

Witamy serdecznie

Witamy na stronie Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie – Słocinie. Strona www jest swoistą dokumentacją funkcjonowania tego domu, codziennego życia jego mieszkańców, wydarzeń, które mają w nim miejsce. Polecamy modlitwie…