Zmarł śp. ks. kan. Antoni Bukała w Budach Głogowskich

W dniu 26 grudnia 2020 r. w wieku 90 lat, mając 63 lata kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Kanonik Antoni Bukała, emerytowany proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Budach Głogowskich Eksporta pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego odbędzie się we wtorek, 29.12.2020 r. o godz. 13 w Budach Głogowskich. Pogrzeb będzie miał miejsce w środę, 30.12.2020 r. o godz. 13 także w Budach Głogowskich. Przewodniczył będzie ks. bp Jan Wątroba.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Kanonik Antoni Bukała, urodził się 14 września 1930 r. w Przybyszówce (parafia Chrystusa Króla w Rzeszowie) jako syn Jakuba i Zofii Pustelniak. Egzamin dojrzałości złożył w 1951 r. po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Franciszka Bardy w dniu 30 maja 1957 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

14.08.1957 – 01.08.1960: wikariusz w parafii Pstrągowa

02.08.1960 – 31.07.1962: wikariusz w parafii Majdan Królewski

01.08.1962 – 30.07.1964: wikariusz w parafii Bachórzec

31.07.1964 – 14.11.1967: wikariusz w parafii Krosno-Fara

15.11.1967 – 10.01.1968: wikariusz w parafii Tarnawiec k/Leżajska

11.01.1968 – 09.06.1975: administrator w parafii Tarnawiec k/Leżajska

10.06.1975 – 21.08.2002: proboszcz parafii w Budach Głogowskich

Od 22.08.2002 r. rezydował jako emeryt w Budach Głogowskich

Ks. Antoni Bukała pełnił także ważne funkcje diecezjalne – był ojcem duchownym dekanatu głogowskiego oraz wicedziekanem dekanatu leżajskiego. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1972 – Expositorium Canonicale, a w 1982 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.

Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie