Winda w DKS

W związku z naglącą potrzebą w Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej przygotowano nową windę, która pozwoli przemieszczać się w domu starszym kapłanom. Szyb windy został wykonany już w czasie budowy domu, w latach 90-tych, wg projektu p. inż. Krystyny Drozd. Windę wykonała firma Reslift – Windy z Rzeszowa. Otwarcia windy dokonał 22 stycznia 2021 r. Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, w towarzystwie ekonoma diecezji ks. Bogusława Babiarza. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy domu. Rozpoczęła się ona wspólną modlitwą i śpiewem kolędy w kaplicy. Następnie uczestników spotkania powitał dyrektor domu, ks. Jerzy Buczek.  Ksiądz Biskup skierował do uczestników spotkania swoje słowo, w którym  pozdrowił  wszystkich zebranych  i podziękował za dokonane dzieło. Następnie odmówił modlitwą błogosławieństwa dla wszystkich korzystających z windy i  dokonał jej pokropienia wodą święconą.  Na zakończenie uczestnicy spotkania, na czele z Księdzem Biskupem, mogli przejechać się nową windą.