Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wspólnota DKS rozpoczęła adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, następnie kapłani celebrowali Mszę Świętą, której przewodniczył i homilię o tajemnicy dnia wygłosił abp Edward Nowak. Na zakończenie główny celebrans złożył wszystkim życzenia i udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Alleluja biją dzwony

1. Alleluja! Biją dzwony, 
głosząc w świata wszystkie strony, 
że zmartwychwstał Pan! 
Alleluja, alleluja, alleluja!
 
2. Biją długo i radośnie, 
że aż w piersiach serce rośnie, 
triumf prawdzie dan.
Alleluja...
 
3. W majestacie Boskiej chwały 
idzie Chrystus Zmartwychwstały 
między uczniów swych. 
Alleluja...
 
4. Dzień wesoły nam dziś nastał, 
Pan po męce zmartwychpowstał, 
płynie pieśni ton. 
Alleluja...