Winda w DKS

W związku z naglącą potrzebą w Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej przygotowano nową windę, która pozwoli przemieszczać się w domu starszym kapłanom. Szyb windy został wykonany już w czasie budowy domu, w…

Czcimy patrona diecezji – św. Józefa Sebastiana Pelczara

Urodził się w 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Chodził do szkoły parafialnej w Korczynie, następnie do szkoły ludowej w Rzeszowie i do rzeszowskiego gimnazjum przy ul. 3-go Maja. Po ukończeniu szóstej klasy gimnazjalnej przeniósł się do gimnazjum do Przemyśla, a po maturze wstąpił do seminarium duchownego…

Życzenia na Nowy Rok

Wszystkich odwiedzających naszą stronę, zwłaszcza Księży Seniorów naszej diecezji, prosimy o przyjęcie serdecznych życzeń noworocznych, wyrażonych tak pięknie tekstem z Księgi Liczb: „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze…

Kalendarium 2020/2021

Wrzesień 2020 12 września, Odpust u OO. Bernardynów – u Pani Reszowa, godz. 18.00 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża 14-16 września, Triduum przez uroczystością odpustową św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 17 września, Uroczystośc…

Księża zmarli w 2020 r.

Na stronie diecezjalnej umieszczono wpis poświęcony wszystkich zmarłym kapłanom naszej diecezji w 2020 roku. Zapraszamy do lektury i modlitwy za zmarłych kapłanów.…

Zmarł śp. ks. kan. Antoni Bukała w Budach Głogowskich

W dniu 26 grudnia 2020 r. w wieku 90 lat, mając 63 lata kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Kanonik Antoni Bukała, emerytowany proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Budach Głogowskich Eksporta pod…

Radość świąt Bożego Narodzenia

Są to święta prawdziwie radosne. Tej radości świątecznej winszujemy sobie   – jak mówili dawni  Polacy –  w składanych życzeniach, w przesyłanych karteczkach, ostatnio w mejlach i esemesach. Czy jednak zastanawialiśmy się, czym…

Święta Bożego Narodzenia

Nie było miejsca dla Ciebiew Betlejem w żadnej gospodziei narodziłeś się, Jezu,w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeśjako Zbawiciel na ziemię,by wyrwać z czarta niewolinieszczęsne Adama plemię. Nie…

Życzenia świąteczne

Do Betlejem pełni radości,śpieszmy powitać Jezusa małego;który dziś dla nas cudem miłościzstąpił na ziemię z nieba wysokiego. Śpieszmy więc, śpieszmy, On na nas wola.On na to przyszedł, ażeby nas zbawił.Otoczmy żłóbek Jego…

Słowa na Boże Narodzenie

  Już tak jest wśród ludzi, że wszystko, co  jest w nas i obok nas, wszystko, co nas otacza  zawarte jest  także w słowach; nasza praca, odpoczynek, świętowanie, nasze radości i troski,…