Zmarł śp. ks. prałat Wiesław Augustyn

24 lutego 2021 r. w wieku 80 lat, w 55. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. prałat Wiesław Augustyn, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niwiskach. Eksporta do kościoła parafialnego w Niwiskach odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00. Pogrzeb będzie 26 lutego 2021 r. (piątek) o…

Środa Popielcowa

Od posypania głów popiołem i wezwania: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas nawrócenia, realizacji trzech wielkopostnych praktyk: modlitwy, postu, jałmużny oraz rekolekcji, gorzkich żali i drogi krzyżowej.…

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20,18)Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości Drodzy bracia i siostry, zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata. Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym,…

Światowy Dzień Chorego

W DKS Diecezji Rzeszowskiej przeżywamy Dzień Chorego w czwartek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Kapłani chorzy przyjmują sakrament namaszczenia chorych, wszyscy modlą się za chorych i opiekujących się nimi.…

Imieniny w DKS

W ostatnich dniach, w piątek 5 lutego i w sobotę 6 lutego wspólnota DKS przeżywała imieniny pracowników: Pań Agaty i Doroty oraz Siostry Doroty, marianki. Składamy solenizantkom serdeczne życzenia: wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej, wstawiennictwa świętej Patronki i wszelkiego dobra. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi…

Zmarł śp. ks. kan. Antoni Bieszczad, penitencjarz w Ropczycach

W  dniu 4 lutego 2021 r. w wieku 84 lat, w 59 roku kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Kanonik Antoni Bieszczad, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Wojciecha i Stanisława w Porębach Dymarskich i penitencjarz w Ropczycach. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek,     8 lutego 2021 r., o godz. 14 w…

Rok św. Józefa w diecezji rzeszowskiej

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny Rok św. Józefa z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego. W naszej diecezji planujemy: W każdą środę w parafiach Msza Święta wotywna o Świętym Józefie. (dekret Księdza Biskupa) 10-18 marca – Duszpasterstwo młodzieży poprowadzi nowennę on-line przed…

Zima w DKS

W styczniu 2021 zagościła w Polsce śnieżna zima. Widać ją także w otoczeniu DKS Diecezji Rzeszowskiej. Oto relacja zdjęciowa: Luty przyniósł jeszcze większe opady śniegu i potrzebę codziennego odśnieżania. Spełnia się przysłowie: “Idzie luty – szykuj buty”.…

Winda w DKS

W związku z naglącą potrzebą w Domu Księży Seniorów Diecezji Rzeszowskiej przygotowano nową windę, która pozwoli przemieszczać się w domu starszym kapłanom. Szyb windy został wykonany już w czasie budowy domu, w latach 90-tych, wg projektu p. inż. Krystyny Drozd. Windę wykonała firma Reslift – Windy z Rzeszowa.…

Czcimy patrona diecezji – św. Józefa Sebastiana Pelczara

Urodził się w 1842 roku w Korczynie koło Krosna. Chodził do szkoły parafialnej w Korczynie, następnie do szkoły ludowej w Rzeszowie i do rzeszowskiego gimnazjum przy ul. 3-go Maja. Po ukończeniu szóstej klasy gimnazjalnej przeniósł się do gimnazjum do Przemyśla, a po maturze wstąpił do seminarium duchownego w tym mieście. Przez półtora roku pracował jako wikariusz w Samborze. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie przez dwa lata studiował teologię…
1 2 3 15