Uroczystość św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona diecezji i seminarium

W środę, 19 stycznia 2022 r. o godz. 18.00 w katedrze rzeszowskiej została odprawiona Msza Święta z okazji uroczystości św. Józefa Sebastiana Pelczara, głównego patrona diecezji rzeszowskiej i seminarium. Mszy Świętej przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Edward Białogłowski oraz 7 księży z Rzeszowa. We Mszy Świętej modlili się księża z Kapituły Katedralnej w Rzeszowie (św. J. S. Pelczar jest patronem Kapituły) oraz siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, które założył biskup Pelczar. Homilię wygłosił ks. prałat Ireneusz Folcik.

Św. Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie. Uczył się m.in.  w gimnazjum w Rzeszowie. W 1864 r. przyjął święcenia kapłańskie w Przemyślu. Po studiach w Kolegium Rzymskim i Instytucie św. Apolinarego był wykładowcą teologii pastoralnej i prawa kanonicznego w seminarium przemyskim. Od 1877 r., przez ponad 20 lat, mieszkał w Krakowie. Był wykładowcą, dziekanem Wydziału Teologicznego i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1894 r. założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W 1899 r. został biskupem pomocniczym, a rok później ordynariuszem diecezji przemyskiej. Zmarł 28 marca 1924 r. w Przemyślu. Został beatyfikowany w 1991 r. w Rzeszowie, a kanonizowany w 2003 r. w Rzymie.

Zob. https://diecezja.rzeszow.pl/uroczystosci-ku-czci-sw-j-s-pelczara-patrona-diecezji/