Poświęcenie obrazu bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego