Poświęcenie obrazu bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

W środę, 1 grudnia 2021 r. w kaplicy DKS w Rzeszowie ks. infułat Wiesław Szurek poświęcił obraz bł Stefana kardynała Wyszyńskiego, beatyfikowanego w Warszawie we wrześniu br.

Obraz zawiśnie w kaplicy naprzeciw obrazu św. Jana Pawła II