Środa Popielcowa

Od posypania głów popiołem i wezwania: “Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu, czas nawrócenia, realizacji trzech wielkopostnych praktyk: modlitwy, postu, jałmużny oraz rekolekcji, gorzkich żali i drogi krzyżowej.

 1. Posypmy głowy popiołem, 
 uderzmy przed Panem czołem; 
 zapustne śmiechy na stronę, 
 cierniową wijmy koronę.
  
 2. Posypmy głowy popiołem, 
 grzmi niebo głosem surowym: 
 "Pokutę czyńcie za grzechy, 
 na stronę teraz uciechy".
  
 3. Posypmy głowy popiołem, 
 otoczmy Pana pospołem, 
 bo Pański sąd sprawiedliwy, 
 a dla grzesznika straszliwy.
  
 4. Posypmy głowy popiołem, 
 już Zbawca cierpieć gotowy, 
 ponosić męki, katusze, 
 by nasze odkupić dusze.
  
 5. Posypmy głowy popiołem, 
 o śmierci myślmy pospołem; 
 nim głosu Twego wezwanie 
 na sąd Twój stawi nas, Panie.
  
 6. Posypmy głowy popiołem, 
 z Chrystusem nieśmy krzyż społem, 
 abyśmy z Nim zmartwychwstali 
 i hymn Mu chwały śpiewali.