Dzień Życia Konsekrowanego

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego – w świątyni Jerozolimskiej Maryja wraz z Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.
W 1997 r. Jan Paweł II w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W Vita consecrata pisał: „Ofiarowanie Jezusa staje się wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, aby odtworzyć w Kościele i w świecie, poprzez rady ewangeliczne «charakterystyczne przymioty Jezusa, dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo»” (Vita consecrata, nr 1).

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć naszym Drogim Siostrom: Dorocie, Annie i Alicji najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus, który jest Miłością Waszego życia obdarza Was nieustannie swymi łaskami i potrzebnymi siłami do wykonywania zadań, które stają przed Wami, Niech Jezus będzie Waszą mocą i siłą i ukojeniem. Tego Wam życzymy i dar modlitwy w Waszych intencjach zanosimy, prosząc także o nowe powołania do życia konsekrowanego.