Księża seniorzy odwiedzają Dolinę Miłosierdzia w Kraczkowej

Inicjatorką tego miejsca była śp. Janina Peszko – czcicielka Miłosierdzia Bożego i ludowa poetka. Jej pragnieniem było wybudowanie Doliny Miłosierdzia Bożego, która stałaby się miejscem modlitwy i wotum wdzięczności za powołanie do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia jej córki Czesławy.

Budowę Doliny Miłosierdzia Bożego rozpoczęto w 2004 roku. Zostały zrobione fundamenty pod figury i kaplicę, dwa lata później wybudowano ściany i postumenty na których umieszczono figury: Jezusa Miłosiernego, św. siostry Faustyny, Matki Bożej Pani Wszystkich Narodów, a także św. Józefa z dzieciątkiem Jezus, Jana Pawła II, Matki Bożej Róży Duchownej pod Krzyżem, św. Antoniego, Matki Bożej Fatimskiej i dzieci oraz Jana Chrzciciela, który chrzci Pana Jezusa.

Janina Peszko zmarła w 2007 roku, a kontynuację tego dzieła podjęła jej córka Anna Murias. W lipcu 2008 roku zostały zakupione figury aniołów: św. Michała Archanioła i Anioła Polski. Tego samego roku został zrobiony dach groty i zaczęto wykładać jej wnętrze kamieniem. W kolejnych latach zakupiono kolejne figury: Chrystusa Króla, św. Andrzeja Boboli, św. Ojca Pio, św. Floriana.

W 2010 roku, w znajdującym się tuż obok lasku, powstało 14 stacji Drogi Krzyżowej z figurą Pana Jezusa modlącego się w Ogrojcu i Anioła, który podaje Mu kielich.

Pomimo niedokończenia wszystkich prac, 22 sierpnia 2010 roku uroczyście poświęcił to miejsce ks. dziekan Czesław Lech i tutejszy proboszcz ks. Mieczysław Bizior. W uroczystości uczestniczyło kilkaset osób, a także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

W 2015 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa przekazały na to miejsce relikwie św. siostry Faustyny, które stale są tu czczone.

 W intencji wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców każdego 22 sierpnia jest odprawiana Msza święta, a w każdą niedzielę w okresie letnim modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego i Droga Krzyżowa.

Zobacz: https://zrzutka.pl/9xr879