Uroczystość św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – odpust w DKS Diecezji Rzeszowskiej

We wtorek, 17 września, o godz. 16.00 w kaplicy DKS Diecezji Rzeszowskiej przeżywaliśmy Mszę Świętą odpustową w uroczystość św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa, patrona kaplicy DKS. Eucharystii przewodniczył biskup Kazimierz Górny, celebrowali zaproszeni kapłani, na czele z rektorem WSD w Rzeszowie ks. dr. Pawłem Pietrusiakiem, księża mieszkający w Domu, uczestniczyły siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, na czele z Matką Prowincjalną Małgorzatą Burek wraz z siostrami z Krakowa i Częstochowy, siostrami z WSD i DKS oraz pracownicy świeccy.

Wszystkich przybyłych powitał dyrektor Domu ks. Jerzy Buczek, czytania odczytały siostry z DKS, homilię wygłosi ks. Jerzy Kurcek.

Na zakończenie Mszy Świętej biskup skierował do wszystkich swe pasterskie słowo, a po błogosławieństwie uczestnicy liturgii ucałowali relikwie Świętego Zygmunta, które przywiozły siostry z Krakowa.

Święty Zygmunt Szczęsny uczy nas wszystkich miłości do Kościoła i Ojczyzny:

Miłość Kościoła to cała moc nasza, to główna pożyteczności prac naszych rękojmia, to jedynie godziwe dla nas, czystych i świętych pociech źródło! Bez Kościoła pojąć nawet niepodobna ani miłości Boga dla człowieka, ani miłości człowieka dla Boga.“

„Nie jest zbrodnią kochać swój naród, bo to jest uczucie wrodzone, jak miłość dziecka do matki. Nie jest winą Polaków, że jako naród mając wspaniałą i bogatą przeszłość historyczną dąży w każdym pokoleniu do wolności i niepodległości. Losy narodów są w ręku Boga i jeśli w zamiarach Bożych godzina wyzwolenia dla Polski wybiła, car nie zdoła pokrzyżować planów Boga.“

Zygmunt Szczęsny Feliński