Odpust w DKS i jubileusz siostry Doroty Kowalik

W piątek, 17 września o godz. 15.00 Biskup Rzeszowski Jan Wątroba przewodniczył Mszy Świętej odpustowej ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, która była równocześnie dziękczynieniem za jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych siostry Doroty Kowalik, pracującej w Kurii Diecezjalnej i w DKS. Wszystkich gości przywitał przed Mszą Święta dyrektor domu ks. Jerzy Buczek. Homilię wygłosił ks. dr Paweł Pietrusiak, rektor WSD. Mszę Święta celebrowali z Biskupem Ordynariuszem: abp Edward Nowak, liczni kapłani z Kurii, Instytutu, Seminarium i parafii Rzeszowa. Uczestniczyli ks. bp Edward Białogłowski , liczne siostry Rodziny Maryi, wraz z Matką Prowincjalną Małgorzatą Burek, księża emeryci z DKS oraz pracownicy świeccy, a także byli pracownicy. Na koniec Mszy Świętej dojechał także ks. bp Kazimierz Górny

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości złożyli Siostrze Jubilatce życzenia, następnie miał miejsce jubileuszowy posiłek, w czasie którego przemawiali: dyrektor domu ks. Jerzy Buczek, matka prowincjalna Małgorzata Burek, ks. infułat Wiesław Szurek. Siostra jubilatka Dorota Kowalik podziękowała Bogu za powołanie i za 25 lat życia zakonnego, uczestnikom za obecność i modlitwę. Na zakończenie przemówili księża biskupi: ks. bp Kazimierz Górny oraz ks. bp Jan Wątroba, który podziękował ks. rektorowi Pawłowi Pietrusiakowi za piękną homilię, wszystkim za przybycie i modlitwę oraz złożył życzenia jubilatce siostrze Dorocie. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo księży biskupów.