Zmarł śp. ks. kan. Józef Kościelny

W dniu 28 czerwca 2019 r. w wieku 72 lat i po przeżyciu 48 lat w kapłaństwie zmarł śp. ksiądz kanonik mgr Józef Kościelny, kapłan diecezji rzeszowskiej.

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana przez biskupa Edwarda Białogłowskiego w poniedziałek, 1 lipca, o godz. 10, w kościele parafialnym w Hucie Komorowskiej. Po Mszy św. ciało zmarłego kapłana zostanie przewiezione na cmentarz w Majdanie Królewskim i tam złożone w rodzinnym grobie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie….

Ks. Józef Kościelny urodził się 8 grudnia 1947 r. w Hucie Komorowskiej, jako syn Jana i Stefanii Komorowskiej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Dębie,w 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 6 czerwca 1971 r. w swojej rodzinnej parafii – Majdanie Królewskim.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

06.07.1971 – 12.07.1973: wikariusz w parafii Wiązownica
13.07.1973 – 22.06.1974: wikariusz w parafii Frysztak
23.06.1974 – 13.06.1977: wikariusz w parafii farnej w Krośnie
14.06.1977 – 12.08.1979: wikariusz w parafii Miechocin
13.08.1979 – 20.08.1982: wikariusz w parafii Czudec
21.08.1982 – 16.06.1987: proboszcz w parafii Mrzygłód
20.06.1987 – 11.10.2010: proboszcz w parafii Trzciana
Od 12.08.2010 – emeryt

W ostatnim okresie przebywał w parafii Huta Komorowska na terytorium diecezji sandomierskiej.

Ponadto śp. ks. Józef Kościelny pełnił inne ważne funkcje. Był m.in. dekanalnym duszpasterzem rodzin oraz członkiem Rady Programowej Katolickiego Radia „Via” w Rzeszowie.

Ks. Józef Kościelny w 1985 r. otrzymał odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1997 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.