Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził to święto dla całej Polski w 1995 roku, a w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Tego święta pragnął sam Pan Jezus, co przekazał Siostrze Faustynie Kowalskiej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

W DKS na Mszy Świętej o godz. 9.00 został poświęcony nowy obraz Miłosierdzia Bożego w kaplicy,