Odpust u czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w DKS