Zmarł śp. ks. prałat Jan Kulpa, ze Święcan

W dniu 25 października 2021 r. w wieku 87 lat, mając 63 lata kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Prałat Jan Kulpa, długoletni proboszcz parafii pw. św. Anny w Święcanach. Eksporta do kościoła w Święcanach pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego będzie miała miejsce we wtorek, 26 X 2021 r. o godz. 15.00. Pogrzeb pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego odbędzie się w Święcanach, w środę, 27 X 2021 r., o godz. 13.00.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Prałat Jan Kulpa, urodził się 17 stycznia 1934 r. w Grodzisku Górnym jako syn Walentego i Marii Urban. Egzamin dojrzałości złożył w 1952 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Leżajsku. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Franciszka Bardy w dniu 1 czerwca 1958 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

06.08.1958 – 30.07.1961: wikariusz parafii w Laszkach

31.07.1961 – 01.07.1964: wikariusz parafii w Święcanach

02.07.1964 – 20.08.2005: proboszcz parafii pw. św. Anny w Święcanach

Od 2005 roku przebywał na emeryturze w parafii Święcany

Ks. Prałat Jan Kulpa pełnił także ważne funkcje diecezjalne, m.in. w latach 1974 – 2004 był wicedziekanem dekanatu Jasło-Zachód. Ponadto był kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Bieczu. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1971 – Expositorium Canonicale, a w 1979 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu. Natomiast 14 czerwca 1983 r. otrzymał godność Honorowego Kapelana Ojca świętego.