Zmarł śp. ks. kan. Kazimierz Brzyski

W dniu 14 listopada 2020 r. w wieku 73 lat, mając 49 lat kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Kanonik Kazimierz Brzyski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Warzycach i dotychczasowy kapelan SS. Wizytek w Jaśle. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 17 listopada br. o godz. 11 w parafii Warzyce.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Kanonik Kazimierz Brzyski, urodził się 16 lutego 1947 r. w Cieplicach jako syn Andrzeja i Marii Buniowskiej. Egzamin dojrzałości złożył w 1964 r. po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w kolegiacie jarosławskiej z rąk biskupa Tadeusza Błaszkiewicza w dniu 5 czerwca 1971 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

06.07.1971 – 13.07.1973: wikariusz w parafii Medynia Głogowska

14.07.1973 – 22.06.1974: wikariusz w parafii Lutcza

23.06.1974 – 30.06.1978: wikariusz w parafii farnej w Jarosławiu

01.08.1978 – 30.06.1981: wikariusz w parafii farnej w Krośnie

01.07.1981 – 30.06.1983: wikariusz w parafii Łączki Jagiellońskie

01.07.1983 – 23.08.2003: proboszcz parafii Łęki Strzyżowskie

24.08.2003 – 25.08.2017: proboszcz parafii Warzyce

26.08.2017 – 14.11.2020: kapelan SS. Wizytek w Jaśle

Ks. Kazimierz Brzyski pełnił także ważne funkcje diecezjalne – był członkiem Rady Kapłańskiej oraz Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1992 – Expositorium Canonicale, a w 1993 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.