Odpust ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

W czwartek, 17 września 2020 r. o godz. 11.00 w kaplicy DKS Diecezji Rzeszowskiej odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, patrona kaplicy, domu i założyciela Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, pracujących w DKS.

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, homilię wygłosił ks. Mieczysław Barć., mieszkaniec domu, wszystkich gości powitał dyrektor domu ks. Jerzy Buczek. Na zakończenie Mszy św. Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim uczestnikom uroczystego błogosławieństwa.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie przy stole, w którym uczestniczyli: Biskup Rzeszowski, księża, siostry zakonne i pracownicy świeccy domu.