Księża seniorzy z DKS w Kraczkowej

We wtorek, 14 lipca 2020, przedstawiciele DKS Diecezji Rzeszowskiej odwiedzili świątynię i Dom Pamięci Jana Pawła II w Kraczkowej. Gospodarz parafii ks. proboszcz Mieczysław Bizior oprowadził gości po świątyni i Domu Pamięci.

Parafia Kraczkowa powstała prawdopodobnie wraz z diecezją przemyską w 1375 r.  Obecna świątynia była budowana od 1911 roku. pod przewodnictwem proboszcza ks. Stanisława Dahla. Przygotowano teren i zrobiono fundamenty, a z końcem lutego 1912 r. zaczęto stawiać mury. Prace postępowały tak szybko, iż do jesieni ściany były ukończone i pokryte dachem. W październiku 1913 r. przeniesiono się do nowego kościoła. Poświęcenia dokonał z polecenia biskupa dziekan łańcucki, ks. Bronisław Wojaczyński. Stary kościół został rozebrany, a cmentarz kościelny uporządkowano i całą przestrzeń otoczono żywopłotem. Po prawej stronie drzwi wejściowych ustawiono tymczasową dzwonnicę.

    W czasie I wojny światowej zbudowano schody prowadzące od drogi do kościoła, sporządzono ławki, zakupiono baldachim i kilka ornatów. Wtedy też, w 1916 r. zainstalowano stacje Drogi Krzyżowej. W 1916 r. parafia straciła dzwony. Zarekwirował je rząd austriacki na potrzeby wojenne. Nowe dzwony zamówiono w firmie “Bracia Felczyńscy” w Przemyślu i w marcu 1926 r. umieszczono na nowej dzwonnicy zbudowanej z żelaza. Otrzymały imiona: Mikołaj, Józef i Stanisław.

     Ks. Dahl przyjmował dwie wizytacje, które przeprowadził 10 września 1919 r. i 29 maja 1927 r. biskup Karol Fischer. Następnym posunięciem było zakupienie organów ze składek parafian. Organy wykonane w firmie “I. Kamiński” w Warszawie, zainstalowano w 1934 r.

     W maju 1939 r. został ustawiony nowy ołtarz główny w kościele. Kościół konsekrował w czerwcu w 1939 r. biskup Franciszek Barda. W ołtarzu umieszczono relikwie św. Stanisława Biskupa i św. Andrzeja Boboli.

     W czasie II wojny światowej, 30 lipca 1944 r., w czasie bitwy toczącej się na terenie wsi kościół doznał poważnych szkód po wybuchu bomb. Wypadły szyby w oknach, został zniszczony dach i uszkodzone organy. Także mury zostały w wielu miejscach obite i podziurawione. Natomiast w listopadzie kościół obrabowali bandyci. Ostateczne wewnętrzne urządzenie kościoła zakończono w lipcu 1946 r.

W parafii powstał Dom Pamięci Świętego Jana Pawła II, zlokalizowany w budynku dawnej plebanii. Dom otwarto uroczyście .30 kwietnia 2019 r.

W Domu Pamięci umieszczono pamiątki związane z Ojcem Świętym, również przedmioty, których używał. To m.in. sutanna, pas papieski, ornaty, naczynia liturgiczne, medale wybite z okazji kolejnych rocznic pontyfikatu i zagranicznych pielgrzymek papieża, różańce, czy obrazki. Umieszczono tu również pamiątki związane z kolejnymi papieżami: Benedyktem XVI i Franciszkiem.

Strona www parafii Kraczkowa:

http://www.kraczkowa.przemyska.pl/