Zmarł śp. ks. kanonik Czesław Łaguz

W dniu 30 czerwca 2020 r. w wieku 74 lat i w 51 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. Kanonik Czesław Łaguz, długoletni proboszcz parafii w Gliniku (diecezja rzeszowska).

Eksporta odbędzie się w czwartek, 2 lipca br. o godz. 14 do kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Gliniku.

Natomiast pogrzeb odbędzie się w piątek, 3 lipca br. o godz. 12 również w Gliniku. Przewodniczyć będzie arcybiskup Henryk Nowacki.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie

Ks. Kanonik Czesław Łaguz, urodził się 6 listopada 1946 r. w Jodłowej jako syn Józefa i Kazimiery Kita. Egzamin dojrzałości złożył w 1964 r. po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jodłowej. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze tarnowskiej z rąk biskupa Jerzego Ablewicza w dniu 31 maja 1970 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

24.06.1970 17.06.1971: wikariusz w Niwiskach

18.06.1971 15.06.1975: wikariusz w Woli Baranowskiej

16.06.1975 17.06.1979: wikariusz w Starym Sączu

18.06.1979 12.07.1982: wikariusz w Bieczu

13.07.1982 22.08.2016: proboszcz w Gliniku

Od dnia 23 sierpnia 2016 r. był emerytem i mieszkał w parafii w Gliniku.

Ks. Czesław Łaguz za ofiarną posługę w 1984 r. otrzymał odznaczenie Expositorium Canonicale. W roku 1991 otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.