Triduum Paschalne – reportaż zdjęciowy

W DKS Diecezji Rzeszowskiej w czasie Triduum Paschalnego księża seniorzy modlili się, uczestnicząc w transmisji Mszy Świętej Krzyżma z katedry, Mszy Wieczerzy Pańskiej, adoracji pana Jezusa w ciemnicy, nabożeństwie drogi krzyżowej, nabożeństwie Wielkiego Piątku, adoracji Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie, Mszy Świętej Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania.

Oto krótka relacja zdjęciowa: