Wielkopostny Dzień Skupienia

W środę i czwartek, 4 i 5 marca mieszkańcy DKS przeżywali Wielkopostny Dzień Skupienia. W środę o 15.45 konferencję wielkopostną wygłosił II ojciec duchowny kapłanów ks. Artur Progorowicz. W czwartek, po Mszy św. o godz. 7.00 kapłani uczestniczyli w adoracji Najswiętszego Sakramentu do godz. 12.00.

Wielki Post jest czasem wezwania do nawrócenia, do modlitwy, postu i jałmużny. Przez nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi krzyżowej, rekolekcje jest sposobnym czasem do rachunku sumienia, nawrócenia i pokuty.