Adwent – przygotowanie na przyjście Pana

Od 1 grudnia, od I niedzieli adwentu, przeżywany szczególny czas przygotowania na przyjście Pana w tajemnicy Bożego Narodzenia i oczekiwania na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Z tej racji Biskup Rzeszowski Jan Wątroba skierował do diecezjan list pasterski. Oto jego fragment:

“Pierwsza Niedziela Adwentu otwiera przed nami nowy rok liturgiczny: czas łaski i obecności Pana pośród nas. W Kościele w Polsce rozpoczynający się rok będzie pierwszym z trzech lat, w sposób szczególny poświęconych Eucharystii. Jego motto przewodnie brzmi: „Wielka Tajemnica Wiary”. Z tej okazji pragnę skierować do Was, umiłowani Diecezjanie, to pasterskie słowo.

…….

3. Drodzy Bracia i Siostry! Pan nieustannie pragnie przychodzić do nas, aby wyprowadzać nas z nazbyt banalnego przeżywania codzienności i odkrywać przed nami prawdziwe piękno życia, w którym On sam chce się nam objawiać. Aklamacja „Oto wielka tajemnica wiary” wyraża zdumienie wobec przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Pana. Może ona jednak wybrzmiewać z naszych ust każdego dnia, kiedy pozwolimy, aby ta przemiana ogarniała nasze życie, a przez nie cały świat naszych relacji i nasze środowiska. Nie krępujmy mocy Boga, działającej w Eucharystii i przez Eucharystię w nas!

To z tego powodu dzielę się z Wami pragnieniem, aby rozpoczynający się rok liturgiczny stał się dla nas wszystkich czasem ponownego odkrycia i zachwycenia się wielką tajemnicą naszej wiary, która tętni w celebracji Eucharystii. Zachęcam was, drodzy Bracia w kapłaństwie, abyście sami czerpiąc z daru Eucharystii, gorliwie pomagali przeżywać ją tym, którzy są powierzeni waszej opiece (por. KL 14). Niech troska o piękno liturgii, staranność celebracji oraz gorliwość w przepowiadaniu będą żywym świadectwem dla Ludu Bożego.

Także was, drodzy Diecezjanie, zachęcam, abyście z otwartością i śmiałością mówili o swoich pragnieniach waszym pasterzom. Niech Wasz głos pomoże nam proponować takie inicjatywy formacji liturgicznej, które nie będąc w konflikcie z czasem zawodowych i rodzinnych obowiązków, zdołają odpowiadać na wasze duchowe potrzeby. Nie bójmy się podejmować tematu Eucharystii w parafialnych wspólnotach, a zwłaszcza podczas duszpasterskiej wizyty kolędowej. Nie lękajmy się tworzyć grup pogłębiających temat liturgii, nie obawiajmy się prosić o katechezy liturgiczne, które pomogą nam przeżywać tę wielką tajemnicę wiary. Nie wahajmy się w formacji sięgać do nauczania ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, którzy wielokrotnie podejmowali temat Eucharystii.

Biskup Rzeszowski

+ Jan Wątroba