Jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Bełzy