Zmarł śp. ks. kan. Bogusław Przeklasa

W dniu 22 marca 2019 r. w wieku 55 lat i w 29 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. kan. Bogusław Przeklasa.

Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek, 26 marca 2019 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Wojniczu. Przewodniczyć będzie Biskup Rzeszowski Jan Wątroba.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie…

Ks. Bogusław Przeklasa, ur. 3 kwietnia 1964 r. w Tarnowie, syn Antoniego i Zofii Brożek, po zdaniu matury w 1984 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych został wyświęcony na kapłana w dniu 2 czerwca 1990 r. w katedrze tarnowskiej.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

07.08.1990 – 24.08.1992: wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp.

25.08.1992 – 24.08.1993: wikariusz w parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie

25.08.1993 – 26.08.1998: student psychologii na KUL

27.08.1998 – 20.08.1999: wikariusz w parafii św. Józefa w Rzeszowie

21.08.1999 – 30.06.2000: prefekt w WSD w Rzeszowie

01.07.2000 – 28.02.2013: dyrektor Katolickiego Radia Via w Rzeszowie

01.03.2013 – 02.11.2015: urlop zdrowotny

03.11.2015 – 17.09.2016: rezydent w parafii Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie

18.09.2016 – 16.11.2018 urlop zdrowotny w domu rodzinnym

 Od 17.11.2018 przebywał w DKS w Rzeszowie i na leczeniu.

Ponadto śp. ks. kan. Bogusław Przeklasa przez wiele lat pełnił funkcję kapelana Policji w Rzeszowie oraz prowadził poradnictwo psychologiczne w ramach Diecezjalnej Poradni Specjalistycznej.

Ks. Bogusław Przeklasa w 2000 r. otrzymał odznaczenie Expositorium Canonicale a w roku 2011 otrzymał godność kanonika honorowego rzeszowskiej kapituły katedralnej.